Det hjälper att prata.

Kyrkans samtalshjälp är till för dig som behöver ett lyssnande öra. De jourhavande är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt. Alla tjänster inom samtalshjälpen finns på finska och svenska.

Telefonjourens nummer är 01019 0072

Vi har jour varje kväll kl. 20-24. Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift.

Chattjouren

Samtalen i chatten förs i enrum och du förblir anonym för den jourhavande. Chattjouren är öppen måndag till torsdag kl. 18-20. Samtalsfönstret är öppet på den här sidan då den jourhavande är ledig.

Samtalstjänstens nätjour

Ditt meddelande besvaras inom en eller ett par dagar. Logga in i tjänsten.

Brevjouren

Skriv ett brev och skicka det till adressen Församlingarnas brevjour, PB 210, 00131 Helsingfors.
Meddela namn och adress om du vill ha svar på ditt brev.

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland erbjuder tjänsten