Suomeksi

Knutar?

Det hjälper att prata.

Kyrkans samtalshjälp är till för dig som behöver ett lyssnande öra. De jourhavande är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt.

”Jag möttes av en vänlig människa. Det var inte frågan om någon form av terapi men jag fick berätta min berättelse. Det kändes bra.”

Vill du tala med någon ansikte mot ansikte? Ta kontakt med lokala församlingens diakon/präst/ungdomsarbetsledare. Du hittar kontaktuppgifterna här.

Kyrkans samtalstjänst förlänger tillfälligt sina öppet tider för att möta människors behov av att tala om vår aktuella samhällssituation och rädslor som kan uppstå kring situationen med coronaviruset.

Telefonjouren

0400 22 11 90

Vi tar emot samtal varje dag mellan klockan 10-13 och 20-23.

Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift.

 

 

Varje vardag öppet mellan klockan 13-16 fram till påsk samt måndag till torsdag klockan 19-21
Ställ en fråga eller berätta om din situation
Vi lyssnar

 

Börja chatta 

Chattjouren

Samtalen i chatten förs i enrum och du förblir anonym för den jourhavande. Gå till chatten genom att klicka här.

Nätjouren håller öppet 24/7, genom dem finns ett lyssnande öra.

 

 

 

Nätjouren

Tynger något ditt sinne?

Du är hjärtligt välkommen att skriva till oss.

Brevjouren

Skriv ett brev och skicka det till adressen Församlingarnas brevjour, PB 210, 00131 Helsingfors. Meddela namn och adress om du vill ha svar på ditt brev.