Suomeksi
Knut - kyrkans samtalstjänst logo

Knutar?

Det hjälper att prata.

Kyrkans samtalshjälp är till för dig som behöver ett lyssnande öra. De jourhavande är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt.

”Jag möttes av en vänlig människa. Det var inte frågan om någon form av terapi men jag fick berätta min berättelse. Det kändes bra.”

Vill du tala med någon ansikte mot ansikte? Ta kontakt med lokala församlingens diakon/präst/ungdomsarbetsledare. Du hittar kontaktuppgifterna här.

Kyrkans samtalstjänst för att möta människors behov av att tala om vår aktuella samhällssituation och rädslor som kan uppstå kring situationen med coronaviruset.

Telefonjouren
0400 22 11 90

Oberoende av dag så pratar någon gärna med dig en stund mellan klockan 20-23.
Våga ta kontakt

Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift.

I en gemensam chatt och telefonkalender kan du se vem som håller öppet idag.

 

 

Chatt-logo

Behöver du samtalsstöd?
Här hittar du vem som håller öppet idag!
Kalendern upprätthålls av Luckan Unginfo.

 

Chatten

Chatten är öppen
måndag till torsdag mellan 19-21

Du kan ringa 0400 22 11 90
Telefonen är öppen varje kväll 20-23.

Via nätjouren kan du ställa frågor, berätta om din situation och skriva ner dina funderingar.

Klicka här för att komma in i chatten

 

Nätjouren

Tynger något ditt sinne?

Du är hjärtligt välkommen att skriva till oss.

Brevjouren

Skriv ett brev och skicka det till adressen Församlingarnas brevjour, PB 210, 00131 Helsingfors. Meddela namn och adress om du vill ha svar på ditt brev.