Suomeksi

Du hjälper
genom att lyssna

< Framsida

Vill du komma med som jourhavande?

Alla som vill bli jourhavande i Kyrkans samtalstjänst får en utbildning för uppgiften. Det är ett viktigt frivilliguppdrag där du får vara ett stöd för andra människor.

Vi förutsätter förmåga att iaktta tystnadsplikt och för att sköta uppdraget väl behöver man själv ha en balanserad livssituation. Antalet jourpass per månad anpassas till vad som är lämpligt för dig i din situation. 

Du gör jourarbetet ensamt men ingår i en regional grupp av jourhavande som träffas för arbetshandledning och fortbildning.

Kyrkans Samtalstjänst är medlem i Delegationen för de etiska principerna för frivillig telefon- och näthjälp PuhEet och i det internationella IFOTES-förbundet (International Federation of Telephone Emergency Services).

Ta  kontakt med Sara Grönqvist, sakkunnig på KCSA. 

 

Hopp, genom att lyssna

Kommentarer inaktiverade.