Suomeksi

Knutar?
Det hjälper att prata.

< Framsida

Mera information om Kyrkans samtalstjänst

Kyrkans samtalstjänst finns till för dig som behöver ett lyssnande öra. Som jourhavande fungerar utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt. Förtrolighet, anonymitet och tystnadsplikt är centrala grunder för tjänsten.

De meddelanden du har skrivit och svaren på dessa kan endast läsas av personer som avgett löfte om tystnadsplikt. Meddelandena arkiveras inte för någon längre tid och publiceras aldrig någonstans. Vissa meddelanden och svar kan användas i utbildningen av jourpersonal eller som forskningsmaterial. Innan de används utesluts dock all sådan information som skulle kunna avslöja avsändarens identitet.

Kyrkans Samtalstjänsts telefonjour har funnits sedan 1964, nätjouren sedan 2005, chattjouren sedan 2013 och brevjouren sedan 2015. Det är Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som står bakom tjänsten.

Kyrkans Samtalstjänst är medlem i Delegationen för de etiska principerna för frivillig telefon- och näthjälp PuhEet och i det internationella IFOTES-förbundet (International Federation of Telephone Emergency Services).

Kyrkans samtalstjänst fungerar både på svenska och finska.

Samtalstjanstens kvalitetsdokument

Kommentarer inaktiverade.